เครื่องดับเพลิงระบบอัตโนมัติ ช่วยป้องกันรถติดแก๊สระเบิด

เครื่องดับเพลิงระบบอัตโนมัติ ช่วยป้องกันรถติดแก๊สระเบิด

เครื่องดับเพลิงระบบอัตโนมัติ ช่วยป้องกันรถติดแก๊สระเบิด

            เครื่องดับเพลิงระบบอัตโนมัติ คือเทคโนโลยีที่ช่วยตอบโจทย์ปัญหารถที่ติดขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงแก็ซที่ติดไฟง่าย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยกลไกหลักของเทคโนโลยีนี้อยู่ที่สายพลาสติกที่มีเซนเซอร์ตรวจจับความร้อน หากร้อนจนถึงระดับที่กำหนดก็จะทำการปลดปล่อยสารดับเพลิงออกมาทันที เพื่อช่วยยับยั้งการลุกลามของเพลิงภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว

ในตลาดยังขาดเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับรถยนต์

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและการขาย บริษัท โอดีเอส จำกัด เผยว่า ในตลาดยังคงขาดแคลนอุปกร์ดับเพลิงสำหรับติดตั้งกับรถยนต์ ห้องเก็บเชื้อเพลิงที่มีความเสี่ยงและตู้ควบคุมไฟฟ้า ที่ปกติแล้วจะต้องติดตั้งถังดับเพลิงไว้ หากเกิดในช่วงเวลาที่มีคนอยู่ก็สามารถใช้งานได้ทันที

ดังนั้น การติดตั้งเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะไม่มีใครรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นเมื่อไหร่ และมีอากาศขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมองหาอุปกรณ์ที่ชวยตอบโจทย์ส่วนนี้ได้ และต้องใช้งานง่าย มีราคาไม่แพง สามารถดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ผลการสำรวจพบว่า ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Nitibou จากญี่ปุ่นช่วยตอบโจทย์ความต้องการเครื่องดับเพลิงของบริษัทได้ เนื่องจากมีสายเชื่อมต่อกับตัวถึงที่ทำมาจากวัสดุที่มีส่วนผสมพอดีกับอุณหภูมิ 92 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำใหสายแตกออก จากนั้นก็ปลดปล่อยสารดับเพลงิที่บรรจุไว้จะออกมาทันที ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 วินาที ส่วนตัวสายพลาสติกก็สามารถพาดไปตามอุปกรร์ที่ต้องการป้องกันเพลิงไหม้ได้ โดยปราศจากผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ

ซึ่งคุณสมบัติของสารเคมีดับเพลิงที่บรรจุลงไปแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของราคา โดยนวัตกรรมนี้สามารถใช้กับสารเคมีดับเพลิงทุกชนิดที่บรรจุใส่ถังได้ ส่วนแนวทางการทำตลาดในประเทศไทยจะค่อนข้างแตกต่างกับญี่ปุ่น หากเป็นลูกค้าทั่วไปก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำไปติดตั้งได้ด้วยตนเอง เพียงแค่ยึดนอตและเดินทางสายตามคำแนะนำ เช่น บ้านพักอาศัยควรติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าห้องครัว แต่ในส่วนของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนดัวยเชื้อเพลิงแก๊สที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักนั้น ก็จะแนะนำให้ติดตั้งที่ห้องเครื่อง ถ้าเป็นรถเมล์ต้องติดตั้งที่ห้องเครื่องด้านหลัง แต่ถ้าเป็นรถที่ติดแก๊สเดินสายคู่มากับตัวท่อแก๊ส หากเกิดเพลิงไหม้จะสามารถดับได้ทันที

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับรถยนต์ คือเทคโนโลยีทางเลือก

อย่างไรก็ตาม หากมีกฎหมายบังใช้ให้รถเมล์ รถตู้ทุกคันต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิง ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและการขาย บริษัท โอดีเอส จำกัด ก็คาดว่าจะทำให้ยอดขายเติบโตขึ้นแตกหลัก 10 ล้านบาท จากปัจจุบันที่บังคับให้ติดถังดับเพลงิแบบหูหิ้วเท่านั้น ยังไม่ใช่แบบอัติโนมัติ แต่ในอนาคตก็มีโอกาศที่ภาครัฐจะนำมาบังคับใช้สูง เพราะที่ผ่านมาเวลาเกิดเพลิงไหม้ก็ไม่อาจดับเพลิงได้ทันทีในจุกเกิดเหตุ เช่น ห้องเครื่องที่มักเป็นต้นเพลิง ดังนั้น การติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติจึงเป็นทางเลือกที่ไม่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน.